دسته: بانک

  • بررسی کیفیّت خدمات آنلاین بانک های ایران

    از بین بانک هایی که در آنها حساب باز شده بررسی هایی در حین افتتاح و بعد از آن صورت گرفته که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود. بانک هایی که در آنها به صورت آنلاین امکان افتتاح حساب موجود است. قبل از زمان قید این نوشته در هر بانکی که امکان…